ஒரு குண்டில் ரசியா படைகள் அவுட்

ஒரு குண்டில் ரசியா படைகள் அவுட்
இதனை SHARE பண்ணுங்க

ஒரு குண்டில் ரசியா படைகள் அவுட்

உக்கிரேன் கிழக்கு சொலிடர் பகுதியை ஆக்கிரமித்த ரசியா கூலி படைகளை துடைத்து அழித்து விட்டோம் என்கிறது உக்கிரேன் .

உக்கிரேன் இராணுவம் அமெரிக்காவின் HIMAR பல்குழல் செலுத்திகளை பயன் படுத்தி தாக்குதல் நடத்தின .

இதிலேயே உக்கிரைன் படைகள் யாவரும் பலியென உக்கிரைன் பரப்புரை புரிகிறது .

உக்கிரேன் செம காமெடியான நாடு என்பது இதில் இருந்து புரிகிறது மக்களே .


இதனை SHARE பண்ணுங்க