ஒரு ஏவுகணையில் 24 இலக்கு மிரட்டும் ஈரான்

ஒரு ஏவுகணையில் 24 இலக்கு மிரட்டும் ஈரான்
Spread the love

ஒரு ஏவுகணையில் 24 இலக்கு மிரட்டும் ஈரான்

ஈரான் ஏவுகணை ஒன்றில் 24 இலக்குகளை ஒரே நேரத்தில்
குறிவைத்து தாக்கிட முடியும் ,ஈரானின் இந்த புதிய பதிப்பு
உலக இராணுவத்தை மிரள வைத்துள்ளது .