இலங்கையில் ஒமிக்ரான் நோயால் மூவர் பாதிப்பு

இலங்கையில் ஒமிக்ரான் நோயால் மூவர் பாதிப்பு

இலங்கையில் ஒமிக்ரான் நோயினால் பாதிக்க பட்ட நிலையில் மூவர் அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளனர்


இவ்வாறு அடையாளம் காண பட்டவர்கள் தனிமை படுத்தலுக்கு உள்ளாக்க பட்டுள்ளனர்

    Author: நலன் விரும்பி

    Leave a Reply