ஐ.ம.சவால் தொடரும் ஆர்ப்பாட்டம்

ஐ.ம.சவால் தொடரும் ஆர்ப்பாட்டம்
Spread the love

ஐ.ம.சவால் தொடரும் ஆர்ப்பாட்டம்

நாட்டில் மின்கட்டண அதிகரிப்புக்கு எதிரான தொடர் ஆர்ப்பாட்டங்களில் இன்றும் (26) வியாழக்கிழமை ஐக்கிய மக்கள் சக்தியால் ஆர்ப்பாட்டங்கள் முன்னெடுக்கப்படவுள்ளன.

அதனடிப்படையில்,

01.கொழும்பு மேற்கு-பம்பலப்பிடி சந்தி-இரவு 06.30 மணி

02.குளியாப்பிட்டி-குளியாப்பிட்டி நகரம் -6.30

03.கம்பளை-கம்பளை மணிக்கூட்டு கோபுரத்திற்கு முன்னாள்-இரவு 07.00 மணி

04.உடுநுவர-கெலிஓய நகர்-மாலை 06.00 மணி

05.ரஜ்கம சீனிகம தேவாலய முன்னாள்-இரவு 07.00 மணி