ஐ எஸ் தலைவர் தற்கொலை துருக்கி அறிவிப்பு

ஐ ஐஸ் தலைவரை போட்டு தள்ளிய அமெரிக்கா

ஐ எஸ் தலைவர் தற்கொலை துருக்கி அறிவிப்பு

ஐ.எஸ்.ஐ.எஸ் உலகளாவிய தலைவருக்கு எதிரான தனது வெற்றிகரமான
நடவடிக்கை குறித்த புதிய விவரங்களை திங்களன்று துருக்கி வெளியிட்டது,
காவலில் வைக்கப்படுவதைத் தவிர்ப்பதற்காக தற்கொலை அங்கியை
மாட்டிக் கொண்டு அவர் வெடித்து சிதறியதாக தெரிவித்துள்ளது ..

ஜனாதிபதி எர்டோகன் [ISIS] தலைவரான சந்தேகத்திற்குரிய,
அபு ஹுசைன் அல்-குராஷியின் குறியீட்டு பெயர் இறந்ததாக அறிவித்தார்.

ஐ எஸ் தலைவர் தற்கொலை துருக்கி அறிவிப்பு

குராஷி பதுங்கியிருப்பதாகக் கூறும் இரண்டு மாடி வீட்டின்
ஒரு பகுதி சுவரை உடைத்து உள்நுழைய முன்யன்றது உயிரோடு பிடி படப்போவதை உணர்ந்த அவர் ,தற்கொலை அங்கியை வெடிக்க வைத்து
தற்கொலை செய்துள்ளதாக துருக்கிய உளவுத்துறை தெரிவித்துள்ளது

ஐ.எஸ்.ஐ.எஸ் அதன் முந்தைய தலைவரான அபு ஹசன் ,
அல்-ஹாஷிமி அல்-குராஷி நவம்பர் 30 அன்று இறந்த
பின்னர் தற்போது இந்த முக்கிய தலைவர் பலியாகியுள்ளார் .

ஐ எஸ் அமைப்பிற்குள் இடம்பெற்றுள்ள மிக பெரும்,
இழப்பாக இவை பார்க்க படுகிறது .