ஐரோப்பாவை மிரட்டும் ரஷ்யா வெடித்த போர்

ஐரோப்பாவை மிரட்டும் ரஷ்யா வெடித்த போர்
Spread the love


ஐரோப்பாவை மிரட்டும் ரஷ்யா வெடித்த போர்
ஐரோப்பாவை ரஷ்யா மிரட்டி வருகிறது ,உக்ரைன் போர் மிக ஆபத்தானது என ,முக்கிய நாடு பதட்டம் ,

full video