ஐரோப்பாவில் இருந்து அவுஸ்ரேலியாவுக்கு 5 மணித்தியாலத்தில் பயணிக்கும் புதிய விமானம்

ஐரோப்பாவில் இருந்து அவுஸ்ரேலியாவுக்கு 5 மணித்தியாலத்தில் பயணிக்கும் புதிய விமானம்

ஐரோப்பாவில் இருந்து அவுஸ்ரேலியாவுக்கு 5 மணித்தியாலத்தில் பயணிக்கும் புதிய விமானம்

ஐரோப்பாவில் இருந்து
அவுஸ்ரேலியாவுக்கு 5 மணித்தியாலத்தில் பயணிக்கும்
, hypersonic, hydrogen-பவர் கொண்ட விமானங்கள் தயாரிக்க பட்டு வருகின்றன ,

ஒலியை விட ஐந்து மடங்கு வேகத்தில் பயணிக்கும் இந்த விமானதை சேவைக்கு கொண்டு வரும் நகர்வுகள் ஆரம்பிக்க பட்டுள்ளன .

ஐரோப்பாவில் இருந்து 90 நிமிடத்தில்
துபாய்க்கு சென்று விடும் என தெரிவிக்க படுகிறது .

இதுவரை பயன்பாட்டில் இல்லாத புதிய வகை விமானமாக இவை காண படுகின்றன