ஏவுகணை மழைக்குள் உக்ரைன் video

ஏவுகணை மழைக்குள் உக்ரைன் video

ஏவுகணை மழைக்குள் உக்ரைன் video

ஏவுகணை மழைக்குள் உக்ரைன் கடந்த தினம் சிக்கியது .
உக்ரைன் கேர்சன் டொன்ஸ்டெக் பகுதிகளை ,குறிவைத்து மழை போல ஏவுகணை தாக்குதல்களை ,ரஷ்யா இராணுவம் நடத்தியுள்ளது .

ரஷ்யா நடத்திய எறிகணை தாக்குதலில், பல மக்கள் காயமடைந்துள்ளதுடன் ,
வீடுகள், பொது இடங்கள் ,இடிந்து அழிந்துள்ளது .

இதில் அழுத்தி காணொளி பார்க்க