ஏவுகணைகளை குவிக்கும் ஈரான்|iran isreal war|

ஏவுகணைகளை குவிக்கும் ஈரான்|iran isreal war|
Spread the love


ஏவுகணைகளை குவிக்கும் ஈரான்|iran isreal war|

ஈரான் தனது எல்லைகளில் திடீரென
ஏவுகணைகள் குவிப்பு ,
தயாராகும் தாக்குதல் திட்டங்கள்

வீடியோ