எரியும் விமான தளம் பயங்கர தாக்குதல்|வெடித்து சிதறும் டாங்கிகள் ஏவுகணைகள்|burning air base|terror attack

எரியும் விமான தளம் பயங்கர தாக்குதல்|வெடித்து சிதறும் டாங்கிகள் ஏவுகணைகள்|burning air base|terror attack
Spread the love


எரியும் விமான தளம் பயங்கர தாக்குதல்|வெடித்து சிதறும் டாங்கிகள் ஏவுகணைகள்|burning air base|terror attack

எரியும் ரஷ்யா விமான தளம் ,முக்கிய தளபதிகள் மரணம் ,விமானங்கள் சேதம் ,
வெடித்து , ஏவுகணைகள் ,தொடரும் கடும் யுத்தம் ,

full video