எரியும் விமானம் தளம் 12 விமானங்கள் அழிப்பு

எரியும் விமானம் தளம் 12 விமானங்கள் அழிப்பு
Spread the love


எரியும் விமானம் தளம் 12 விமானங்கள் அழிப்பு

எரியும் விமானம் தளம் 12 விமானங்கள் அழிப்பு , வெடித்த கடும் யுத்தம் மக்கள் வெளியேற்றம் , இன்றைய இலங்கை செய்திகள் |இன்றைய உலக செய்திகள் | காலை தலைப்பு |மாலை |மதியம் |இரவு தலைப்பு |எதிரி நியூஸ் |எதிரி இணையம் |Morning News | lunch News