எரியும் ஈரான் ஆயுதங்கள் இஸ்ரேல் வெறி தாக்குதல்

எரியும் ஈரான் ஆயுதங்கள் இஸ்ரேல் வெறி தாக்குதல்
Spread the love


எரியும் ஈரான் ஆயுதங்கள் இஸ்ரேல் வெறி தாக்குதல்

இஸ்ரேல் இராணுவத்தினர் விமானங்கள் மூலம் நடத்திய தாக்குதலில்,
ஈரான் ஆயுதங்கள் ,ஏவுகணைகள் வெடித்து எரிந்துள்ளது ,
குண்டுகளினால் அந்த பகுதி அதிர்ந்த வண்ணம் உள்ளது ,

full video