எரியும் ஈரான் ஆயுதங்கள்|ரஷ்யா உக்ரைன் கடும் போர்|சவூதி இஸ்ரேல் மோதல் உச்சம்|ethiri news

எரியும் ஈரான் ஆயுதங்கள்|ரஷ்யா உக்ரைன் கடும் போர்|சவூதி இஸ்ரேல் மோதல் உச்சம்|ethiri news
Spread the love


எரியும் ஈரான் ஆயுதங்கள்|ரஷ்யா உக்ரைன் கடும் போர்|சவூதி இஸ்ரேல் மோதல் உச்சம்|ethiri news

இஸ்ரேல் அகோர தாக்குதலில் எரியும் ஈரான் ஆயுதங்கள் ,
இஸ்ரேல் இனவாத நடவடிக்கையால் சவுதி வைத்த ஆப்பு ,
உக்ரைன் ரஷ்யா போர் ,