எரியும் இஸ்ரேல் குண்டு வெடிப்பு போராளி குழு சம்பவம்

எரியும் இஸ்ரேல் குண்டு வெடிப்பு போராளி குழு சம்பவம்
Spread the love

எரியும் இஸ்ரேல் குண்டு வெடிப்பு போராளி குழு சம்பவம்

இஸ்ரேலுக்குள் நெருப்பு பற்ற வைத்தது யார் ,உக்ரைனுக்கு ஆப்பு