எரியும் இஸ்ரேல் ஆயுத கூடம் அதிர்ச்சியில் இராணுவம்

எரியும் இஸ்ரேல் ஆயுத கூடம் அதிர்ச்சியில் இராணுவம்
Spread the love

எரியும் இஸ்ரேல் ஆயுத கூடம் அதிர்ச்சியில் இராணுவம்

எரியும் இஸ்ரேல் ஆயுத கூடம் அதிர்ச்சியில் இராணுவம் இஸ்ரேல் நாட்டின் தலைநகர் பகுதியில் உள்ள ஆயுத தொழில்சாலை வெடித்து சிதறல்