எதிரிகள் கோட்டைக்குள் நுழைந்து திடீர் கரும்புலி தாக்குதல்

எதிரிகள் கோட்டைக்குள் நுழைந்து திடீர் கரும்புலி தாக்குதல்
Spread the love

எதிரிகள் கோட்டைக்குள் நுழைந்து திடீர் கரும்புலி தாக்குதல்

எதிரிகள் கோட்டைக்குள் நுழைந்து திடீர் கரும்புலி தாக்குதல் ,
எதிர்பாராத தாக்குதலினால் அதிர்ச்சியில் உறைந்துள்ள இராணுவம் .

full video