எதியோப்பியா வானில் செய்மதியை ஏவி சாதனை

இதனை SHARE பண்ணுங்க

எதியோப்பியா வானில் செய்மதியை ஏவி சாதனை

சீனாவின் ஆதரவுடன் எத்தியோப்பியா செய்மதி ஒன்றை வானில் ஏவியது ,இந்த நிகழ்வு அந்த நாட்டின் வரலாற்று சாதனையாக பதிய பெற்றுள்ளது

,உலக நாடுகளை தன் பிடிக்குள் இறுக்கி , கடன் ,மற்றும் இவ்வாறான தொழில்நுட்ப உதவிகள் ஊடாக நாடுகளை

சுருட்டி தனது கட்டுக்குள் வைத்து வரும் நிலையில் இந்த விடயங்கள் இடம்பெற்று வருகின்றமை குறிப்பிட தக்கது


இதனை SHARE பண்ணுங்க

Author: நலன் விரும்பி

Leave a Reply