எண்ணெய் கடத்திய கப்பல் சிறை பிடித்த ஈரான்

எண்ணெய் கடத்திய கப்பல் சிறை பிடித்த ஈரான்

எண்ணெய் கடத்திய கப்பல் சிறை பிடித்த ஈரான்

ஈரானில் இருந்து படகுகள் மூலம் எண்ணெய் கடத்தி சென்று ,
அமெரிக்கா கப்பல்களிற்கு கடலில் விற்பனை செய்து வந்த ,
வேக படகுகள் மற்றும் கப்பல் என்பன ஈரான் கடல்படையால்
சிறை பிடிக்க பட்டுள்ளது

இரண்டு லட்ஷத்து எழுபது ஆயிரம் எரிபொருள் கடத்தி ,
சென்ற நான்கு படகுகள் ,மற்றும் கப்பலும் சிறை பிடிக்கக் பட்டுள்ளதாக ,
ஈரான் கடற்படை அறிவித்துள்ளது .

எண்ணெய் கடத்திய கப்பல் சிறை பிடித்த ஈரான்

சிரியா ,ஈராக் நாடுகளை ஆக்கிரமித்துள்ள அமெரிக்கா மற்றும் ,
அதன் நேச நாடுகள் இங்கிருந்து
எரிபொருளை ,எரிபொருள் திருடர்கள் மூலம் கடத்தி செல்கின்றனர் .

இராணுவம் அத்துமீறி எண்ணெய் கிணறுகளை தோண்டி ,
அதில் இருந்து எண்ணெய்களை திருடி சென்ற வண்ணம் உள்ளனர் .

தீவிரவாதம் என்ற போர்வையில் நாடுகளை ஆக்கிரமித்த ,
அமெரிக்கா மற்றும் அதன் நேச நாடுகள்
வள சுரண்டல்களில் தொடராக ஈடுபட்ட வண்ணம்
உள்ளமை குறிப்பிட தக்கது .