எங்கும் ஏவுகணைகள் வெடிப்பு அலறி ஓடும் மக்கள்

எங்கும் ஏவுகணைகள் வெடிப்பு அலறி ஓடும் மக்கள்
Spread the love

எங்கும் ஏவுகணைகள் வெடிப்பு அலறி ஓடும் மக்கள்

உக்ரைன் நாட்டின் மீது ரஷ்ய கடும் ஏவுகணை தாக்குதல் ,எங்கும் ஏவுகணைகள் அபாய ஒலி
மக்கள் பதுங்கு குழிக்குள் தஞ்சம் ,திருப்பி தாக்கும் ரஷ்யா .