ரஷியாவில் வீழ்ந்து நொறுங்கிய உலங்குவானூர்தி

இதனை SHARE பண்ணுங்க

ரஷியாவில் வீழ்ந்து நொறுங்கிய உலங்குவானூர்தி

ரசியாவின் Yakshur-Bodinsky பகுதியில் எண்ணெய் குழாய்களை கண்காணிக்கும் பணியில்

ஈடுபட்டிருந்த எம் ஐ உலங்கு வானூர்தி ஒன்று திடீரென வீழ்ந்து நொறுங்கியது ,இதன் போது

அதற்குள் இருந்தவர்கள் பலியாகி இருக்க கூடும் என அஞ்ச படுகிறது


இதில் ஏற்பட்ட உயிரிழப்பு மற்றும் சேதங்கள் தொடர்பில் உடனடியாக தெரியவரவில்லை

குறித்த விபத்து தொடர்பான விசாரணைகள் ஆரம்பிக்க பட்டுள்ளன


    இதனை SHARE பண்ணுங்க

    Leave a Reply