உக்ரைன் நேட்டோ இணைந்து ஆட்டிலறி குண்டுகள் தயாரிப்பு

உக்ரைன் நேட்டோ இணைந்து ஆட்டிலறி குண்டுகள் தயாரிப்பு

உக்ரைன் நேட்டோ இணைந்து ஆட்டிலறி குண்டுகள் தயாரிப்பு

உக்ரைன் நேட்டோ நாடுகள் இணைந்து 122 மில்லி மீட்டர் ஆட்டிலறி
எறிகணைகளை தயாரிக்க இணக்கம் தெரிவிக்க பட்டுள்ளது .

ரஷ்யா இராணுவத்தினருக்கு எதிராக நாள் தோறும் ஐந்து ஆயிரம்
பீரங்கி குண்டுகளை உக்ரைன் வீசிய வண்ணம் உள்ளது .

இதனால் இதன் உற்பத்தி திறனை அதிகரிக்க வேண்டிய மிக பெரும்
நெருக்கடியில் உக்ரைன் சிக்கியுள்ளது .

உக்ரைன் நேட்டோ இணைந்து ஆட்டிலறி குண்டுகள் தயாரிப்பு

இவ்வாறான நிலையில் தற்போது நேட்டோ மாற்று உக்ரைன் இணைந்து கூட்டாகஇந்த எறிகணைகளை தயாரிக்க முடிவாகியுள்ளது .

உக்ரைன் ஆயுத தயாரிப்பு விசேட குழு மற்றும் ,
நேட்டோ குழு என்பன இணைந்து இந்த ஆயுதங்களை தயாரிக்க
முடிவாகியுள்ளது .

உக்ரைன் எல்லையோரத்தில் உள்ள நாடு ஒன்றில் வைத்து ,
இந்த ஆயுதங்களை தயாரிக்க
திட்டம் தயாரிக்க பட்டுள்ளதக தெரிவிக்க பட்டுள்ளது .