உக்ரைன் கப்பல் துறைமுகம் அழிப்பு 13 விமானங்கள் வீழ்த்தல் |ukrain russia news|ukrain russia war|ரஷ்யா உக்ரைன் போர்

உக்ரைன் கப்பல் துறைமுகம் அழிப்பு 13 விமானங்கள் வீழ்த்தல் |ukrain russia news|ukrain russia war|ரஷ்யா உக்ரைன் போர்
Spread the love


உக்ரைன் கப்பல் துறைமுகம் அழிப்பு 13 விமானங்கள் வீழ்த்தல் |ukrain russia news|ukrain russia war|ரஷ்யா உக்ரைன் போர்

மிக பெரும் கப்பல் துறைமுகம் மீது அதிகாலை வேளை
விமானங்களை தாக்குதல் ,13 விமானங்கள் வீழ்த்தல்

full video