உக்ரைன் இராணுவம் பின் வாங்கல்வீழ்ந்த முக்கிய நகரம்

உக்ரைன் இராணுவம் பின் வாங்கல்வீழ்ந்த முக்கிய நகரம்

உக்ரைன் இராணுவம் பின் வாங்கல்
வீழ்ந்த முக்கிய நகரம்

உக்ரைன் இராணுவம் உக்ரைன் கிழக்கு பக்மூட் பகுதியின்,
முன்னரங்கத்தில் இரு முக்கிய கிராம
புரங்களில் இருந்து விலகியுள்ளனர் .

ரஷ்ய வாடகை இராணுவம் வாக்கினர் குழுவினர் நடத்திய வேக தாக்குதலில்
உக்ரைன் கிழக்கு முக்கிய இரு கிராமங்கள் வீழ்ந்துள்ளது .
தொடரும் உக்கிர மோதல்களால் மேலும் பல பகுதிகள் வாக்கினர் ,
படைகள் வசம் வீழ்ந்து விடும் என எதிர் பார்க்க படுகிறது

உக்ரைன் #இராணுவம் #போர்

#முக்கிய #நகரம் #ரஷ்ய #பின் #ethirinews #உலகசெய்திகள்

today #world #news #newstamil