உக்ரைன் இராணுவத்தில் புதிய ஆயுதம் சிதறும் விமானங்கள்

உக்ரைன் இராணுவத்தில் புதிய ஆயுதம் சிதறும் விமானங்கள்

உக்ரைன் இராணுவத்தில் புதிய ஆயுதம் சிதறும் விமானங்கள்

உக்ரைன் இராணுவத்தினருக்கு தற்போது புதிய ஆயுத தொகுதி
ஒன்று கிடைக்க பெற்றுள்ளது .
அமெரிக்கா இராணுவம் வழங்கிய NASAMS ஏவுகணைகள்
பெரும் அழிவை ரஷ்ய இராணுவத்தினருக்கு ஏற்படுத்தி வருகிறது .

கடந்த ஐந்து மாதங்களில் மட்டும் ,இந்த ஏவுகணை செலுத்திகள் மூலம் ,
ரஷ்ய இராணுவத்தின் பல நூறு ஏவுகணைகள் ,
மற்றும் நூற்று கணக்கான விமானங்கள் என்பனவற்றை ,
சுட்டு வீழ்த்தியுள்ளது என்கிறது உக்ரைன் இராணுவம்

ஈரான் வழங்கிய தற்கொலை விமானங்கள் வெறும் இருபதாயிரம் மட்டுமே ,
ஆனல் இந்த ஏவுகணைகள் அதனை விட ஐந்து மடங்கு விலை அதிகமாக உள்ளது .

அவ்வாறு இருந்தும் நாங்களே வெற்றியின் நாயகர்கள் என உக்ரைன் முழங்கி வருகிறது .


மாட்டுக்கு தீனி போடலாம் ,யானைக்கு போடலாமா ,அந்த நிலை தான்
இன்று உக்ரைனுக்கு ஏற்பட்டுள்ளது .

பக் மூட் பகுதியில் பலத்த சண்டைகள் இடம்பெற்ற வண்ணம் உள்ளது .
ஏவுகணைகள் ,எறிகணைகளினால்
உக்ரைன் அதிர்ந்த வண்ணம் உள்ளது .