உக்ரைனுக்கு 59 மில்லியன் ஆயுத உதவி வழங்கும் கனடா

உக்ரைனுக்கு 59 மில்லியன் ஆயுத உதவி வழங்கும் கனடா

உக்ரைனுக்கு 59 மில்லியன் ஆயுத உதவி வழங்கும் கனடா

உக்ரேனிய பிரதமர் டெனிஸ் ஷ்மிஹால் மற்றும் கனேடிய
பிரதம மந்திரி ஜஸ்டின் ட்ரூடோ மற்றும் ஆகியோருக்கு இடையேயான
சந்திப்பைத் தொடர்ந்து, உக்ரைன் இராணுவதினருக்கான
புதிய நிதி உதவி தொகுப்பை அறிவித்தது.

$59 மில்லியன் ஆயுத உதவிகள் வழங்க படுகின்றன . உக்ரைனுக்கு
21,000 தாக்குதல் துப்பாக்கிகள் மற்றும் இயந்திரத் துப்பாக்கிகள்,
வெடிமருந்துகளை வழங்குகிறது.

உக்ரைனுக்கு 2.4 பில்லியன் டாலர் கடன் உதவி
வழங்கவும் கனடாவும் ஒப்புதல் அளித்துள்ளது.

ரஷ்ய சொத்துகளை பறிமுதல் செய்தல் மற்றும்
பொருளாதாரத் தடைகளை விதிக்கவும் ஒப்புதல் அளிக்க பட்டுள்ளது .

இது உக்ரைனுக்கு கிடைத்த வெற்றியாக உக்ரைன் தெரிவித்து மகிழ்கிறது .