உக்ரைனில் கடைசி இராணுவம் உள்ளவரை போர் தொடரும் ரஷ்யா

உக்ரைனில் கடைசி இராணுவம் உள்ளவரை போர் தொடரும் ரஷ்யா
Spread the love

உக்ரைனில் கடைசி இராணுவம் உள்ளவரை போர் தொடரும் ரஷ்யா

உக்ரைன் இராணுவத்தின் இறுதி சிப்பாய் உள்ளவரை ,போரை நடத்திட,
மேற்குலகம் முடிவெடுத்துள்ளது .

அதற்கு ஆயுதங்களை அள்ளி வழங்கி வருகின்றனர் ,ஆனால் அது பயனளிக்காது .,
எமது இறைமையை பாதுகாக்க நாம் தொடர்ந்து போராடுவோம் ,

மேற்குலக நாடுகள் ஆயுதங்கள் செயல் இழந்து போகும் நிலையே ஏற்பட்டுள்ளது .
ரஸ்யாவை அழித்து விட எதிரிகள் ஒன்று கூடி படையெடுத்து வருகின்றனர் .

ஆனால் அவர்கள் திட்டம் பயனளிக்காது என ,ரஷ்யா ஜனாதிபது புட்டீன் உறுமியுள்ளார் .