உக்ரைனில் போரை நடத்தும் ஈரான் நேட்டோ ஈரானுக்கு தடை

உக்ரைனில் போரை நடத்தும் ஈரான் நேட்டோ ஈரானுக்கு தடை
Spread the love

உக்ரைனில் இடம்பெற்று வரும் எதிரிகளின் ஆக்கிரமிப்பு போருக்கு ,

உக்ரைனில் இடம்பெற்று வரும் எதிரிகளின் ஆக்கிரமிப்பு போருக்கு ,
ஆததரவாக செயல் கொடுத்த பேரழிவு ஆயுதங்களை ஈரான் வாழ்க்கி வருகுவதால் ,அதற்கு நேட்டோ தடைகளை விதித்துள்ளது .