உக்கிரைன் விமானிகளுக்கு பிரிட்டனில் பயிற்சி

உக்கிரைன் விமானிகளுக்கு பிரிட்டனில் பயிற்சி
Spread the love

உக்கிரைன் விமானிகளுக்கு பிரிட்டனில் பயிற்சி

உக்கிரைன் விமானிகளுக்கு அதி உயர் ரக போர் ,
விமானங்களை இயக்குவது தொடர்பான பயிற்சிகள் வழங்க படவுள்ளன .

இந்த பயிற்சிகளுக்கு பிரிட்டன் வந்தடைந்துள்ள உக்கிரைன் ,
விமானிகள் குழுவுக்கு
பயிற்சிகள் நிறைவடைந்தவுடன் ,அவர்கள் பயிற்சி பெற்ற
தாக்குதல் விமானங்கள் வழங்க படவுள்ளன .

இந்த விமானங்களை உக்கிரைனுக்கு பிரிட்டன் வழங்குவதற்கு,
ரசியா கடும் எதிர்ப்பை தெரிவித்துள்ளது