உக்கிரைனுக்கு 178 சிறுத்தை டாங்கிகளை வழங்கும் ஜெர்மன்

உக்கிரைனுக்கு 178 சிறுத்தை டாங்கிகளை வழங்கும் ஜெர்மன்
இதனை SHARE பண்ணுங்க

உக்கிரைனுக்கு 178 சிறுத்தை டாங்கிகளை வழங்கும் ஜெர்மன்

ஜெர்மன் நாட்டினது பலத்த இழுபறிக்கு பின்னர் தற்போது
178 சிறுத்தை ஒன்று ரக டாங்கிகளை வழங்குவதற்கு இணக்கம் தெரிவித்துள்ளது .

இவை கட்டம் கட்டமாக உக்கிரைனுக்கு வழங்க படும் என ஜெர்மன் அறிவித்துள்ளது .

இந்த விசேட முன்னணி தாக்குதல் டாங்கிகளை ,
உக்கிரனுக்கு ஜெர்மன் வழங்குவதற்கு ரசியா,
பலத்த கன்னடம் தெரிவித்துள்ளது

அவ்வாறு இருந்தும் அமெரிக்காவின் அழுத்தம் காரணமாக ,
ஜெர்மன் இந்த டாங்கிகளை ,வழங்க முன்வந்துள்ளமை குறிப்பிட தக்கது .


இதனை SHARE பண்ணுங்க