உக்கிரைனுக்கு பீரங்கிகளை வழங்கும் சுவிடன்

உக்கிரைனுக்கு பீரங்கிகளை வழங்கும் சுவிடன்
Spread the love

உக்கிரைனுக்கு பீரங்கிகளை வழங்கும் சுவிடன்

உக்கிரைன் நாட்டின் மீது படையெடுப்பை நடத்தி வரும்,
ரசியா படைகளுக்கு எதிராக போரிட ,
உக்கிரைன் இராணுவத்தினருக்கு சுவீடன் ஆர்ச்சர் பீரங்கிகளை வழங்க உள்ளது .

இந்த பீரங்கிகள் விரைவில் உக்கிரனை சென்றடையும் என சுவிடம் அறிவித்துள்ளது .

மேலும் ஐரோப்பிய பாராளுமன்றமோ ,ஜெர்மனி தாமதிக்காது ,
டாங்கிகளை வழங்க வேண்டும் என வலியுறுத்தியுள்ளது .

இதனால் ஜெர்மன் ரஸ்யாவுக்கு இடையில் முறுகல் நிலை ஏற்பட்டுள்ளது .