உக்கிரைனில் ரஷ்யா தோற்கும் அமெரிக்கா புற்றினுக்கு எதிராக போர் குரல்| உலக செய்திகள்

உக்கிரைனில் ரஷ்யா தோற்கும் அமெரிக்கா புற்றினுக்கு எதிராக போர் குரல்| உலக செய்திகள்

உக்கிரைனில் ரஷ்யா தோற்கும் அமெரிக்கா புற்றினுக்கு எதிராக போர் குரல்| உலக செய்திகள்

இலங்கை செய்திகள் |உக்கிரைன் மீதான ஆக்கிரமிப்பு போரில் ரஷ்யா
படு தோல்வியை சந்திக்கும் என போலாந்தில் வைத்து
அமெரிக்கா ஜனாதிபதி தெரிவித்துள்ளார் .

உக்கிரைன் மீதான ஆக்கிரமிப்பு போரின் ஊடக
நேட்டோவை உடைத்து விடலாம் என , கற்பனை கண்ட
புட்டீன் தோல்வியை தழுவியுள்ளார் .

மேலும் எமது ஆதரவு உக்கிரைனுக்கு இருக்கும் வரை,
ரஷ்யா வெற்றியடையாது என,
அமெரிக்கா ஜனாதிபதி பைடன் தெரிவித்தார் .

அமெரிக்காவின் இந்த பேச்சு ரஷ்யாவை கொதிப்பில்
உறைய வைத்துள்ளது .