உக்கிரனை ரசியாவினால் வெற்றி கொள்ள முடியாது அமெரிக்கா உளவுத்துறை

உக்கிரனை ரசியாவினால் வெற்றி கொள்ள முடியாது அமெரிக்கா உளவுத்துறை

உக்கிரனை ரசியாவினால் வெற்றி கொள்ள முடியாது அமெரிக்கா உளவுத்துறை

ரஷ்ய இராணுவத்தால் இந்த ஆண்டு உக்கிரனின் பெரும் பகுதிகளை மீட்க முடியாதது என அமெரிக்க தேசிய புலனாய்வு இயக்குனர் அவ்ரில் ஹெய்ன்ஸ் தெரிவித்தார் .

பல முக்கிய முதல் நிலை படையணிகளை போரில் இழந்துள்ள நிலையிலும் ,
ஐந்துக்கு மேற்பட்ட முக்கிய அனுபவம் வாய்ந்த ஜெனரல்கள் பலியாகியுள்ள நிலையில் ,
இந்த பின்னடவைக்கு சென்றுள்ளது என்கிறார் அவர் .

அதனாலேயே இழப்புகளை சமன் செய்து மீளவும் ,
நீண்ட போரை கொண்டு நடத்த முடியாது எனவும் ,
அதில் இருந்து மீண்டு எழுவதற்குரிய காலம் போதாமை உள்ளதாக ,
அவர் ஆருடம் கூறியுள்ளார் .

அமெரிக்காவின் இவ்வாறான பரப்புரைகளை உடைத்தெறிந்து ,
உகிரினில் புட்டீன் வென்று
போருக்கு முடிவுரை எழுதுவரா பொறுத்திருந்து பார்க்கலாம் .