உக்கிரனுக்கு 40 மில்லியன் யூரோ இராணுவ உதவி வழங்கும் லித்துவேனியா

உக்கிரனுக்கு 40 மில்லியன் யூரோ இராணுவ உதவி வழங்கும் லித்துவேனியா
இதனை SHARE பண்ணுங்க

உக்கிரனுக்கு 40 மில்லியன் யூரோ இராணுவ உதவி வழங்கும் லித்துவேனியா

லிதுவேனிய அரசாங்கம் 2023 இல் உக்ரைனுக்கான பாதுகாப்பு உதவிக்காக ,
40 மில்லியன் யூரோசெலவில் ஆயுதங்களை வழங்குகிறது .

இந்த உதவி தொடர்ப்பான விடயத்தை ,
லிதுவேனிய வெளியுறவு அமைச்சர் அர்விதாஸ் அனுசாஸ்காஸ் ஜனவரி 23 அன்று தனது ,
ட்விட்டர் பதிவில் தெரிவித்தார்.

உக்கிரனுக்கு லிதுவேனியா வழங்கும் மிக பெரும் இராணுவ செலவு இதுவாகும் ,
இதில் விமானங்கள் ,ஏவுகணைகள்,பீரங்கிகள் என்பன கொள்வனவு செய்யப்படவுள்ளன .


இதனை SHARE பண்ணுங்க