ஈரான் ஹிஸ்புல்லா ,ஜிகாத்துடன் திடீர் சந்திப்பு

ஈரான் ஹிஸ்புல்லா ஜிகாத்துடன் திடீர் சந்திப்பு
Spread the love

ஈரான் ஹிஸ்புல்லா ,ஜிகாத்துடன் திடீர் சந்திப்பு

இஸ்ரேல் தாக்குதல் எதிரொலி போராளி குழுக்களுடன் ஈரான் திடீர் சந்திப்பு ,
தாக்குதல் திட்டங்கள் வரைபு ,