ஈரான் விமான தளங்களை தாக்க இஸ்ரேல் முயற்சி

ஈரான் விமான தளங்களை தாக்க இஸ்ரேல் முயற்சி
Spread the love


ஈரான் விமான தளங்களை தாக்க இஸ்ரேல் முயற்சி

ஈரான் நிலத்தடி குகை விமான தளங்களை தாக்கிட
இஸ்ரேல் தீவிரம் ,பதட்டமாகும் இராணுவம் .

full video click

https://youtu.be/Cjn40PypTlo