ஈரான் விமானத்தை சுட்டு வீழ்த்திய அமெரிக்கா

ஈரான் விமானத்தை சுட்டு வீழ்த்திய அமெரிக்கா

ஈரான் விமானத்தை சுட்டு வீழ்த்திய அமெரிக்கா

சிரியாவின் குருதீஸ் பகுதிகளை அண்மித்து ,
அமெரிக்கா அமைத்துள்ள இராணுவ தளம் அருகே
பறந்து கொண்டிருந்த ஈரான் தயாரிப்பு தாக்குதல் உளவு விமானம்,
ஒன்றை தாம் சுட்டு வீழ்த்தியுள்ளதாக அமெரிக்கா தெரிவித்துள்ளது .

ஈரான் தற்கொலை தாக்குதல் விமானங்கள் மற்றும் ,உளவு விமானங்கள்
என்பன சுட்டு வீழ்த்த முடியா நிலையில் உகைரைன் திணறிய வண்ணம் உள்ளது .,

அவ்வாறான விமானங்கள் தற்போது மத்திய கிழக்கில் உள்ள ,
அமெரிக்கா இராணுவ தளங்கள் மேலாக பறந்து வருகிறது .

இவ்வாறு பறக்கும் ஈரான் விமானங்கள் ,
மிக ஆபத்தானவை என இஸ்ரேல் அமெரிக்கா கூட்டாக
தெரிவித்து வருகின்றன .