ஈரான் ரஷ்யா திடீர் சந்திப்பு|கொதிக்கும் இஸ்ரேல்

ஈரான் ரஷ்யா திடீர் சந்திப்பு|கொதிக்கும் இஸ்ரேல்
Spread the love

ஈரான் ரஷ்யா திடீர் சந்திப்பு|கொதிக்கும் இஸ்ரேல்

ஈரான் நாட்டுக்கு ரஷ்யா பாதுகாப்பு அமைச்சர் திடீர் பயணம்,
ஈரான் வான்படைக்கு உயிர் கொடுப்ப்பு ,பதறும் இஸ்ரேல் ..
பாதுகாப்பு அமைச்சரும் பாதுகாப்பு ஒத்துழைப்பை அதிகரிக்க அதிரடி திட்டம் ,

full video