ஈரான் முக்கிய நபரை விடுவித்த தலிபான்|Taliban |Ethiri News iran |today iran tamil news

ஈரான் முக்கிய நபரை விடுவித்த தலிபான்|Taliban |Ethiri News iran |today iran tamil news
Spread the love


ஈரான் முக்கிய நபரை விடுவித்த தலிபான்|Taliban |Ethiri News iran |today iran tamil news

தாலிபான்களால் சிறை பிடிக்க பட்டிருந்த ஈரான் முக்கிய நபர் திடீர் விடுதலை ,
உள்ளே நடந்த இரகசிய டீல் ,அடுத்து நடக்க போகும் அந்த கூட்டு நகர்வு ,அலறும் எதிரிகள் ,

full video