ஈரான் மத தலைவர் கொலை இஸ்ரேல் வெறி ஆட்டம்

ஈரான் மத தலைவர் கொலை இஸ்ரேல் வெறி ஆட்டம்

ஈரான் மத தலைவர் கொலை இஸ்ரேல் வெறி ஆட்டம்

ஈரான் மத தலைவர் கொலை இஸ்ரேல் வெறியாட்டம் ,
வரத்து படுகொலையை அடுத்து இஸ்ரேல் மீது ஈரான் தாக்குதல் நடத்தலாம் என்பதால் போர் பதட்டம் நிலவி வருகிறது .

ஈரான் மத தலைவர் கொலை இஸ்ரேல் வெறி ஆட்டம்