ஈரான் பாகிஸ்தான் டீல்|தலிபான்களுக்கு ஆப்பு

ஈரான் பாகிஸ்தான் டீல்|தலிபான்களுக்கு ஆப்பு
Spread the love


ஈரான் பாகிஸ்தான் டீல்|தலிபான்களுக்கு ஆப்பு

ஈரான் பாகிஸ்தான் என்பன புதிய டீலில் இரக்கம் ,தாலிபான்களை அடக்க ஈரான் நடவடிக்கை .


,திசை மாறும் போர்க்களம் ,தறிகெட்டு ஓடுமா தலிபான் ,விடைகளை தேடும் நேட்டோ ,குடை பிடிக்க வருமா அமெரிக்கா .

வீடியோ