ஈரான் படைத்த சாதனை புதிய மருந்து கண்டுபிடிப்பு

ஈரான் படைத்த சாதனை புதிய மருந்து கண்டுபிடிப்பு
Spread the love


ஈரான் படைத்த சாதனை புதிய மருந்து கண்டுபிடிப்பு

ஈரான் படைத்த புதிய சாதனை உலக மக்களை மகிழ்ச்சியில் உறைய வைத்துள்ளது ,ஆஸ்துமா நோய்க்கு புதிய மருந்து கண்டு பிடிப்பு ,மருத்துவ துறையில் புதிய சாதனை .