ஈரான் இராணுவ முகாம் எரிகிறது|ரஷ்யாவிடம் வீழ்ந்த உக்ரைன் நகரங்கள்|மக்கள் கடத்தல்|

ஈரான் இராணுவ முகாம் எரிகிறது|ரஷ்யாவிடம் வீழ்ந்த உக்ரைன் நகரங்கள்|மக்கள் கடத்தல்|
Spread the love

ஈரான் இராணுவ முகாம் எரிகிறது|ரஷ்யாவிடம் வீழ்ந்த உக்ரைன் நகரங்கள்|மக்கள் கடத்தல்|

ஈரான் இராணுவ ஆயுத தயாரிப்பு மையங்கள் இஸ்ரேலினால் அழிப்பு ,எரியும் இராணுவ முகாம் .


ஆயுதமுனையில் மக்கள் கடத்தல் ,விமானங்கள் சுட்டு வீழ்த்தல் ,ரஷ்யாவிடம் வீழ்ந்த நகரங்கள் ,கொண்டாடும் மக்கள் .

வீடியோ