ஈரானை தாக்குவோம் இஸ்ரேல் மிரட்டல்|ஏவுகணைகள் அழிப்பு|நச்சு குண்டு தாக்குதல் |

வெடித்த கடும் போர் 300 பேர் மரணம் 10.000 பேரை காணவில்லை
Spread the love


ஈரானை தாக்குவோம் இஸ்ரேல் மிரட்டல்|ஏவுகணைகள் அழிப்பு|நச்சு குண்டு தாக்குதல் |

ஈரான் விரைவில் அழிக்க இஸ்ரேல் கடும் மிரட்டல் ,முடிந்தால் மோதி பார் ஈரான் சவால்

full video