ஈரானை சுற்றிவளைக்கும் அமெரிக்கா|US troops Middle Eas|US Pentagon|

https://www.youtube.com/watch?v=zy8t-8Evn4I
Spread the love

ஈரானை சுற்றிவளைக்கும் அமெரிக்கா|US troops Middle Eas|US Pentagon|

ஈரானை சுற்றிவளைக்கும் அமெரிக்கா படைகள் ,
ஈரான் அண்டைய நாடுகளில் அமெரிக்கா இராணுவம் மேலதிகமாக குவிப்பு ,