ஈரானுக்கு அமெரிக்கா கடும் எச்சரிக்கை|Biden warning iran|Biden|Ayatollah Ali Khamenei

ஈரானுக்கு அமெரிக்கா கடும் எச்சரிக்கை|Biden warning iran|Biden|Ayatollah Ali Khamenei
Spread the love

ஈரானுக்கு அமெரிக்கா கடும் எச்சரிக்கை|Biden warning iran|Biden|Ayatollah Ali Khamenei|

ஈரானுக்கு அமெரிக்கா கடும் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது ,
எமது இராணுவம் மீது தாக்குதல் நடத்த பட்டால் ,விளைவுகளை சந்திக்கும் என்பதாக அமெரிக்கா கடும் தொனியில் எச்சரிக்கை ,|Biden warning iran|

வீடியோ