ஈரானுக்கு அணுசக்தி தொழில்நுட்பத்தை வழங்கிய ரஷ்யா வெடித்த போர்

ஈரானுக்கு அணுசக்தி தொழில்நுட்பத்தை வழங்கிய ரஷ்யா வெடித்த போர்
Spread the love

ஈரானுக்கு அணுசக்தி தொழில்நுட்பத்தை வழங்கிய ரஷ்யா வெடித்த போர்

உக்கிரேன் மீதான போரில் ஆதிக்கம் செலுத்த ரசியாவுக்கு ,
கரும்புலி விமானங்களை ஈரான்
வழங்கியது .

இந்த தற்கொலை விமானங்கள் தாக்குதல் ,உக்கிரைன் .
இஸ்ரேல் ,அமெரிக்கா நேட்டோ நாடுகளுக்கும் பெரும் நெருக்கடியாக ,
மாற்றம் பெற்றுள்ளன .

இந்த உக்கிரேன் போர்க்களத்தை சாதகமாக பயன் படுத்திய ஈரான் ,.
தற்கொலை விமானங்களை தயாரித்து ரசியாவுக்கு வழங்கிட முடிவு செய்துள்ளது .

அதற்கு பதிலாக ரசியா ஈரானுக்கு,
அணுசக்தி தொழில்நுட்பத்தை கைமாறாக வழங்குகிறது .

இந்த செயல் பாடு உலக நாடுகளின் அமைதிக்கு மிக பெரும் அச்சறுத்தல் என்கிறது ,உக்கிரேன் ,இஸ்ரேல் .

உக்கிரைன் ரசியா போரினால் ஈரானுக்கு அதிஷடம் அடித்துள்ளது எனலாம் .

உலக வரைபடத்தில் இருந்து இஸ்ரேலை ,
காணாமல் ஆக்குவோம் என ஈரான் விடுத்த மிரட்டல் ,
இந்த அணுசக்தி அணுகுண்டு தயாரிப்பின் மூலம் நிகழ்ந்து விடுமோ,
என்ற அச்சம் ஏற்பட்டுள்ளது .