ஈரானின் மிரட்டும் புதிய ஆயுதங்கள்|Iranian defense news|Ethiri News iran |today iran

ஈரானின் மிரட்டும் புதிய ஆயுதங்கள்|Iranian defense news|Ethiri News iran |today iran
Spread the love


ஈரானின் மிரட்டும் புதிய ஆயுதங்கள்|Iranian defense news|Ethiri News iran |today iran tamil news

ஈரான் உள்நாட்டு உற்பத்தியில் தயாரித்து அசத்தியுள்ள புதிய மிரட்டும் ஆயுதங்கள் .


ஒன்பது புதிய நேட்டோ ரக விமானங்கள் ,
எதிரிகளை திணறடிக்கும் ஈரான் ஆயுதங்கள் ,

Iranian defense news,
Iranian war news,
Iranian new upadte news,
iran new wepon ,
iran today news,