ஈரானிடம் ஆணு ஆயுதயங்கள் இல்லை ஐநா |UN |

ஈரானிடம் ஆணு ஆயுதயங்கள் இல்லை ஐநா |UN |
Spread the love

ஈரானிடம் ஆணு ஆயுதயங்கள் இல்லை ஐநா |UN |

ஈரான் நாட்டிடம் அணு ஆயுதங்கள் ஏதும் இல்லை எ
என ஐக்கிய நாடுகள் சபை தெரிவித்துள்ளது .

ஐநாவின் இந்த
அவசர அறிவிப்பு ஏன் இஸ்ரேலை குஷிப்படுத்தவா ..?

full video