இஸ்ரேல் ஹிஸ்புல்லா மோதல் பறக்கும் ஏவுகணைகள்|Lebanon anti tank missile fired|

இஸ்ரேல் ஹிஸ்புல்லா மோதல் பறக்கும் ஏவுகணைகள்|Lebanon anti tank missile fired|
Spread the love


இஸ்ரேல் ஹிஸ்புல்லா மோதல் பறக்கும் ஏவுகணைகள்|Lebanon anti tank missile fired|

இஸ்ரேல் ஹிஸ்புல்லா இராணுவம் பரஸ்பர மோதல் ,
பறந்து வெடிக்கும் ஹிஸ்புல்லா டாங்கி எதிர்ப்பு ஏவுகணைகள் ,பதிலடி தாக்குதல் நடத்தும் இஸ்ரேல் ,|Lebanon anti tank missile fired|

வீடியோ

isrealnews