இஸ்ரேல் ஹமாஸ் மோதல் |இஸ்ரேல் போர் |isreal Gaza war|palestine isreal war|

இஸ்ரேல் ஹமாஸ் மோதல் |இஸ்ரேல் போர் |isreal Gaza war|palestine isreal war|
Spread the love

இஸ்ரேல் ஹமாஸ் மோதல் |இஸ்ரேல் போர் |isreal Gaza war|palestine isreal war|

இஸ்ரேல் இராணுவ டாங்கிகளை கிகிங் செய்து ஹமாஸ் கடும் மோதல் ,வெளியான திடுக்கிடும் தகவல் .

video